Zpracování energetických auditů

Kvalitně zpracovaný aktuální energetický audit je uceleným návodem pro realizaci opatření souvisejících se snížením spotřeby energie, ať už jde o investice do rekonstrukcí budov, změny systému vytápění nebo organizační a provozní změny. V některých případech vypracování energetických auditů ukládá zákon. Jedná se o tyto případy, kdy vaše spotřeba překročí:

  • 1 500 GJ celkové roční spotřeby energie jako složka státu, krajů, obcí a příspěvková organizace
  • 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie jako fyzická a právnická osoba
  • 700 GJ celkové roční spotřeby energie jako vlastník budov a areálů samostatně zásobovaných energií

Pro naše klienty jsme připraveni zpracovat Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb.