Finanční a investiční analýza

"Vaše peníze nejsou ztraceny. Má je jen někdo jiný". Warren Buffet

 

Finanční analýza podniku umožňuje zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku, rozpoznat jeho zdraví, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro firmu hrozbou, V případě zájmu zpracujeme pro naše klienty finanční analýzu podniku jako celku, nebo jednotlivých investičních projektů,

Zpracujeme:

  • Analýzu rentability a aktivity, díky které zjistíte, jak efektivně podnik využívá investované zdroje, ať už vlastní, nebo cizí
  • Analýzu likvidity, díky které zjistíte, jak snadno je podnik schopen splácet dlouhodobé nebo orátkodobé závazky
  • Nákladovou analýzu, díky které zjistíte, jak efektivně podnik hospodaří se svými náklady
  • Investiční analýzu, díky které můžete odhadnout výhodnost a rizika připravované investice
  • Podnikatelské záměry a projekty
  • Podkladů pro poskytnutí úvěru bankou nebo pro čerpání dotací
  • Systém hodnocení výkonnosti pomocí poměrových ukazatelů
  • Návrh na optimalizaci kapitálové struktury s ohledem na finanční stabilitu firmy