Implementace systémů pro měření, vzdálený odečet a vyhodnocování spotřeby elektrické energie

Základní podmínkou a výchozím bodem pro dosažení energetických úspor jsou kvalitní data o spotřebách a dalších veličinách, která jsou nezbytná zejména pro:

  • Určení případných rezerv a stanovení potenciálu úspor
  • Vyhodnocování dosažených úspor

Provedeme pro naše klienty implementaci monitorovacího systému pro vzdálený odečet spotřeby energií, provedeme nebo nastavíme centrální analýzu a vyhodnocení získaných dat. Na jejím základě stanovíme potenciální úspory pro jednotlivé objekty a vypracujeme plány pro jejich realizaci. Během realizace opatření zajistíme odborný dohled.