Optimalizace marketingových procesů

S využitím našich znalostí, schopnosti nestranného pohledu zvenčí a metod modelování firemních procesů pomůžeme vaší organizaci optimalizovat marketingové procesy a upravit organizační strukturu.

S využitím našich znalostí, schopnosti nestranného pohledu zvenčí a metod modelování firemních procesů pomůžeme vaší organizaci optimalizovat marketingové procesy a upravit organizační strukturu, aby maximálně podporovala celkovou strategii firmy.
Nadefinujeme roli marketingu a prodeje ve vaší společnosti a navrhneme její optimální napojení na ostatní procesy a organizační strukturu:

  • Pomůžeme vaší firmě, aby se stala více orientovanou na zákazníky. Posuneme působnost marketingu i mimo marketingová oddělení
  • Zajistíme vazbu marketingových procesů na ostatní činnosti firmy
  • Zavedeme metriky vyhodnocování efektivity marketingu a bonity zákazníků (stál zákazník za získání?) a napojíme je na ostatní ukazatele manažerského výkaznictví
  • Provedeme audit a optimalizaci systémů sběru, ukládání, interpretace a využití marketingových údajů
  • Vytvoříme a zavedeme nástroje pro řízení produktového portfolia
  • Navrhneme, které marketingové procesy budou vykonávány vlastními silami, a které je vhodné outsourcovat
  • Provedeme audit a optimalizaci zákaznických systémů