Zavedení energetického managementu

Jedná se o nejůčinnější a nejvíce systematický přístup k dosažení finančních úspor v důsledku hospodárnějšího využívání energií. Našim klientům jsme schopni nabídnout pomoc se jak zavedením energetického managementu, jeho certifikací podle ISO 50001, tak i následně s realizací konkrétních kroků, které z jeho zavedení vyplývají, v praxi.

V rámci zavádění energetického managementu provedeme následující kroky:

  • Navrhneme monitorovací systém, který zajistí monitorování spotřeby (případně výroby) energií, případně dalších médií.
  • Zanalyzujeme dostupná data, stanovíme potenciál energetických úspor pro jednotlivé objekty
  • Na základě analýzy a vyhodnocení dat  vypracujeme jednotlivé plány realizaci.úspor
  • Pomůžeme s realizací konkrétních projektů nebo zajistíme odborný dohled