Nákupy energií a tarifní politika

Volba tarifů a sazeb

Při nákupu energií je cena složena jednak z ceny za médium, a jednak z distribučních poplatků. Tyto poplatky je možno ovlivňovat vhodným stanovením tarifů (např. podle jističů v případě elektřiny), protože jejich nevhodným stanovením může docházet k poměrně velké nehospodárnosti, Našim klientům nabízíme pravidelné vyhodnocování energetických nároků objektů a s ohledem na ně výběr odpovídajících tarifů.

Nákup zdrojů energií

Změna /volba dodavatele je jednoduchým způsobem, jak dosáhnout úspor bez investičních nákladů. Aby bylo možné kvalifikovaně rozhodovat o výběru dodavatele(ů) je potřeba sledovat ceny jednotlivých druhů energií a zároveň uplatňovat odpovídající nákupní politiku. Jedná se především o centralizaci nákupů pro podřízené nebo spřízněné organizace a využívání soutěže při výběru dodavatelů. Pro naše klienty jsme schopni tyto nákupy zajistit buď realizací soutěže nebo využitím nákupů prostřednictvím burzy.