Vyhodnocování investic, určení priorit

Realizované investice se musí promítnout do pozitivního ohlasu veřejnosti.

Každý kraj, město nebo obec potřebuje realizovat řadu investičních akcí. Rozpočet může ovšem pokrýt jen určité procento z nich, přičemž priority jsou častourčovány podle momentálního tlaku určitých zájmových skupin nebo mediálního tlaku. Hlas občanů je obvykle potlačen nebo dezinterpretován, případně nemá dostatečnou průkaznost (ozývají se stále titíž „notoričtí stěžovatelé“).

Prostřednictvím výzkumů veřejného mínění zajistíme skutečný pohled občanů na priority v investicích tak že kraj, město nebo obec bude schopen tento pohled prokázat a svoje priority řídit i s přihlédnutím k této informaci. Souběžným produktem je vodítko, jak každou takovou akci a přístup kraje k ní komunikovat (médiím, občanům, ...). Takovýto mechanismus lze uplatňovat trvale (v pravidelných intervalech, např. ročních) nebo ad-hoc jako součást rozhodovacího procesu při zvažování významných akcí.