Řízení přístupu veřejné instituce k občanům

Získejte za svoji práci maximum politického kapitálu.

Veřejné instituce jsou posuzovány občany nejen podle výsledků svojí práce, ale daleko častěji podle formy přístupu a komunikace, kterou vůči občanům uplatňují.

Zajistíme skutečný pohled občanů na činnost veřejné instituce. Úřad bude vědět, jak je jeho činnost hodnocena a také bude mít jasné ukazatele, které aktivity jsou pozitivně přijímány. Zároveň bude zjevné, které pokusy vyjít občanům vstříc jsou efektivní a které nikoli (např. delší hodiny pro veřejnost?, parkoviště u úřadu?, rychlost vyřizování žádostí? Rozšíření telefonického a mailového styku? ...).  Zrealizujeme samostatnou studii včetně konkrétních doporučení nebo nastavíme průběžné sledování postojů občanů a mapování jejich vývoje, včetně dopadu různých událostí.

Výstupy rozdělíme do dovu oblastí, které nemusí být nutně totožné:

  • které záležitosti reálně provádět, případně do nich investovat
  • které záležitosti komunikovat a jakým způsobem