Budování hodnoty značky

Silná značka je významným aktivem, které firma může vlastnit. Je to jedním z nástrojů k získání konkurenční výhody a k zvýšení objemu prodejů a zisku.

Pomůžeme vám vybudovat silnou a důvěryhodnou obchodní značku, na základě segmentace ji umístit na trhu s ohledem na postavení konkurenčních značek a využít její potenciál na trhu. Najdeme role a vztahy jednotlivých značek v rámci značkového portfolia, čímž umožníme zvýšit jejich účinnost a snížit náklady na jejich udržování. Navrhneme způsob uplatnění značky na všech místech kontaktu se zákazníkem (reklama, prodejní místa, chování zaměstnanců, design výrobků, …). Zajistíme sledování a měření vnímání vaší značky na trhu.

Naše zkušenosti spolu s kvantitativními i kvalitativními analytickými metodami vám pomohou odpovědět na tyto otázky.

 • Jaká je pozice naší značky na trhu?
 • Jaké atributy naší značky nám umožní odlišit se od konkurence?
 • Je lepší propagovat spíše značku firmy nebo značku produktu?
 • Jaké jsou asociace spojené s naší značkou?
 • Jakými cestami a kanály budovat naši značku?
 • Jakým způsobem využít značku k posílení prodeje?
 • Jaká investice do budování značky je ospravedlnitelná vzhledem k budoucím přínosům?
 • Jakým způsobem řídit systém více značek? Jak zajistit jejich soudržnost?
 • Je vnímání našich produktů a našich distribučních kanálů v souladu s očekáváními od naší značky?

Silná značka je významným aktivem, které firma může vlastnit. Je to jedním z nástrojů k získání konkurenční výhody a k zvýšení obejmu prodejů a zisku. Mezi hlavní přínosy značky lze počítat:

 • Vyjadřuje důvěryhodnost
 • Upevňuje zákaznickou loajalitu
 • Motivuje kupující
 • Přidává emotivní podtext konkrétním nabídkám
 • Zjednodušuje sdělení