Definice pracovních pozic a personální audity

Pomáháme efektivně využívat lidské zdroje.

Pomáháme našim klientům efektivně využívat lidské zdroje zaištěním souladu mezi pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců s celkovými cíli organizce nebo firmy. Díky tomu vytváříme podmínky pro zvyšování intelektuálního potenciálu firmy a pro vytváření pozitivního klimatu mezi zaměstnanci.

  • Provedeme analýzu firmeních procesů a nadefinujeme pracovních náplně pro jednotlivé pozice
  • Stanovíme kvalifikační požadavky pro tyto pozice a stanovíme ukazatele měření výkonnosti, motivace a loajality
  • Navrhneme kritéria výběru vhodných pracovníků
  • Navrhneme vzdělávací a rozvojové programy
  • Pro posouzení stávajícího stavu provedeme personální audit a zformulujeme doporučení ke zvýšení efektivity