Řízení procesů a organizace

Přizpůsobíme fungování vaší organizace vašim prioritám.

  • Chcete efektivní organizaci?
  • Máte pocit, že vyřízení některých záležitostí ve vaší organizaci nebo firmě trvá neuvěřitelně dlouho?
  • Jsou vaše činnosti zatíženy přemírou byrokratických postupů?
  • Vadí vám, že rychlé a efektivní provedení důležitých úkolů závisí více na podpůrných odděleních (účetní, právní, IT, …) než na těch, kteří mají danou věc na starosti?
  • Domníváte se, že organizační struktura neodpovídá požadavkům, které jsou na vaši firmu nebo organizaci kladeny?
  • Chcete ušetřit mzdové a další náklady na výkon vašich činností?
  • Potřebujete pomoci s řízením vašich projektů?

Na základě auditu činností, personálního nebo organizačního auditu vaší společnosti nastavíme efektivní procesy řízení, výroby, financí a prodeje vašich produktů. Zavedeme systém work-flow, navrhneme systém monitoringu a controllingu pracovních procesů. 

Tyto systémy řízení jsou založeny na moderních metodách řízení procesů. 

Co je procesní řízení? 

Jednoduše řečeno - Procesy jsou selským rozumem moderní doby. 

Procesní řízení je novým pohledem na organizaci a řízení činností v podniku. Je alternativou vůči útvarovému uspořádání, v němž je podnik rozdělen na provozy, úseky, odbory, oddělení a každý útvar má svoji agendu a svoje odpovědnosti. V tomto modelu mají útvary tendenci vytvářet kolem sebe bariéry (zejména komunikační a informační), čímž trpí kvalita činností, které jsou důležité pro prosperitu podniku. 

Procesní řízení jako prioritu definuje proces, tj. sekvenci činností, které je třeba udělat a to bez ohledu na organizační uspořádání (např. proces vyřízení objednávky). Teprve následně se stanoví, kdo jednotlivé činnosti provádí a jak jsou pracovníci organizováni. Výsledkem je opět vnitřní struktura podniku, ale přizpůsobená tomu, aby co nejvíce podporovala podnikové procesy. 

Proč je procesní řízení důležité? 

Rychlým vývojem technologií se postupně snižuje význam vlastní výroby a zvyšuje význam činností, podporujících výrobu (např. logistika). Stále větší, až klíčový význam mají v současných podmínkách silné konkurence procesy obchodní, které rozhodují o kvalitě obsloužení zákazníka: termín dodávky, komplexní kvalita dodávky, služby spojené s dodávkou. Těmto požadavkům je nutno přizpůsobit způsob vnitřní organizace činností. Tradiční útvarová struktura se ukázala jako málo pružná a proto naprostá většina podniků definovala své vnitřní procesy a jim přizpůsobila vnitřní strukturu firmy. 

Co je výsledkem projektu procesního řízení?

Výsledkem je návrh projektového týmu, jak organizačně uspořádat firmu tak, aby klíčové procesy, důležité pro konkurenční schopnost, byly vykonávány efektivně a plnily očekávání interních i externích zákazníků. Po akceptování návrhů vedením podniku jsou procesy zavedeny do denního života.

S využitím našich znalostí, schopnosti nestranného pohledu zvenčí a metod modelování firemních procesů pomůžeme vaší organizaci optimalizovat marketingové procesy a upravit organizační strukturu.

"Firmy měří kde co a nerozumí téměř ničemu". Jack Welch