Měření výkonnosti firmy a controlling

"Firmy měří kde co a nerozumí téměř ničemu". Jack Welch

Zavedením kvalitního systému controllingu založeném na měření výkonnosti a efektivity jednotlivých firemních aktivit lze získat dobrý přehled o tom, v které části podniku se spotřebovává nejvíce nákladů a jak dosáhnout jejich snížení, lze získat dokonalý přehled o hospodaření podniku, dále přehled o výrobcích a službách s největším přínosem pro firmu. Včas může upozornit na budoucí problémy a identifikovat je s velkým předstihem. Pro naše klienty zavedeme manažerské účetnictví jako nástroj efektivního vnitropodnikového řízení nákladů.

  • Popíšeme firemní procesy a vytvoříme metodiku alokace nákladů na tyto procesy
  • Definujeme nákladová střediska, navrhneme účetní analytiku a popíšeme účetní souvstažnosti
  • Sestavíme soubor ukazatelů, kterými se bude měřit výkonnost popsaných procesů a vytvoříme směrnice pro způsob a četnost vyhodnocování těchto ukazatelů
  • V případě zájmu provedeme vyhodnocení těchto ukazatelů a podrobně rozkryjeme souvislosti mezi náklady, cenou produktu, objemem produkce a ziskem. Na základě toho navrhneme změny ve struktuře společnosti, které povedou při zachování nebo zvýšení výkonnosti ke snížení finančních a lidských nákladů.
  • Navrhneme systém výkazů, které umožní efektivně sdílet informace v rámci firmy a tím zvyšit jejich hodnotu,
  • Vytvoříme manažerský informační systém (MIS), který umožní integrovat controllingová data s informacemi z ostatních firemních systémů, a vhodnou formou bude tato data prezentovat vybraným uživatelům