Marketingové strategie a plánování

Bez kvalitní strategie a návazných prováděcích plánů je téměř nereálně vybudovat úspěšný marketing a zcela jistě není možné efektivní vynakládání marketingových výdajů.

Tvorba strategií a marketingových plánů se příliš často stává povinným slohovým cvičením, a výsledné plány jsou plné planých frází a zbožných přání. Sama skutečnost, že rozčleníme víceméně náhodně shromážděné faktory do čtyř skupin, které označíme písmeny S.W.O.T. a nazveme je SWOT analýzou, ještě neznamená, že jsme vytvořili sofistikovaný plán, který nás dovede k prosperitě.
Chcete-li mít opravdu profesionálně a účelně zpracovanou marketingovou strategii, která vychází z analýz trhu, konkurence a dalších informací, rádi vám ji vytvoříme, nebo vám s její tvorbou pomůžeme.

Nabízíme:

 • Vytvoření kompletního nebo částečného marketingového plánu pro vaši firmu. Naši metodičtí specialisté povedou celý projekt tvorby marketingového plánu ve vaší firmě za současné spolupráce odpovědných pracovníků firmy. Výstupem této činnosti je zpracovaný marketingový plán pro vaši firmu a plánované období v písemné či elektronické podobě.
 • Poradenství našich specialistů při tvorbě plánu
 • Zpracování potřebných analýz a podkladů
 • Firemní kurzy, ve kterých vám bude vysvětlena metodika tvorby marketingového plánu.
 • Zavedení softwarové podpory

Nejčastěji zpracovávané analýzy potřebné pro sestavení marketingového plánu:

 • Segmentace trhu
 • Vnímání produktů
 • Hodnota vaší značky
 • Vnímaní ceny ze strany zákazníků
 • Analýza konkurence

nebo podrobné marketingové plány:

 • marketingový plán produktů
 • plán značek
 • plány pro tržní segmenty
 • plány pro regionální trhy
 • plány pro významné zákazníky

Díky tomu získáte odpovědi na otázky:

 • Jakých cílů mají dosáhnout naše prodejní kanály a prodejní síly?
 • Je lepší zvýšit celkový obrat, podíl na trhu, nebo marži?
 • Nebo rozšířit portfolio o nové produkty?
 • Zvýšit obrat u stávajících zákazníků nebo nabrat nové zákazníky?