Realizace marketingových aktivit

Jsme připraveni pomoci našim klientů s posouzením efektivity jejich marketingových aktivit.

Marketingové úsilí firem má rozhodující vliv na jejich úspěšnost. Marketing zároveň stojí hodně času a peněz. V dnešním komplexním mediálním a konkurenčním prostředí hraje významnou roli dokonalé zvládnutí marketingu ve všech jeho implementacích. Je stále více důležité, aby byli obchodníci schopní posoudit reklamní rozpočet a maximalizovat návratnost svých investic, realizovat reklamní kampaň, provést marketingový výzkum a porozumět mu atd. Každá z těchto úloh vyžaduje velký objem znalostí a zkušeností, avšak jen málokterá firma si může dovolit držet specialisty ve všech těchto oborech. Nabízíme vám proto pomoc při realizaci těchto činností

Outsourcing marketingu

V případě, že vaše firma nemá vybudovány potřebné marketingové kapacity a nemůže, nebo se jí nevyplatí zaměstnávat marketingové manažery a specialisty, jsme schopni za vás po domluvě realizovat veškeré marketingové aktivity a řídit celý marketingový proces. Získáte tak nejnovější know-how a podporu vynikajících marketingových specialistů s bohatými zkušenostmi za rozumné náklady.

Komunikační strategie a Integrovaná Marketingová komunikace

Na základě marketingového výzkumu a marketingových cílů stanovíme cílové skupiny, na které má být komunikace zaměřena, a cíle, kterých má být marketingovou komunikací dosaženo. Nastavíme jednotlivé komunikace tak, aby nepůsobily odděleně a na sobě nezávisle, ale byly maximálně propojeny v zájmu využití veškerých synergií a úspory prostředků.

Příprava a řízení reklamních kampaní

Dříve, než zahájíte kampaň, nabízíme možnosti výzkumu, jak bude vaše kampaň fungovat při vynaložení financí a práce, zjistíme, zda se komunikace drží strategie a navozuje správnou zpětnou vazbu klientů. Dodáme specializované projektové manažery, kteří jednotlivé kampaně odřídí.

Marketinkový audit

Díky našim zkušenostem a nezávislému pohledu Jsme připraveni pomoci našim klientů s posouzením efektivity jejich marketingových aktivit. S ohledem na trhy, konkurenci a další vnější faktory posoudíme:

  • Kvalitu marketingové strategie a systémů marketingového plánování
  • Výkonnost marketingových procesů a organizační struktury
  • Funkčnost marketingového informačního systému

Mystery shopping

Nabízíme služby, kdy naši proškolení specialisté vystupují jako zákazníci, a prověřují reálné fungování různých subjektů na trhu (nejčastěji klient nebo jeho konkurence) v předem domluvených situacích, např.:

  • Doba odbavení
  • Způsob vyřízení stížnosti
  • Počet zaměstnanců na prodejně
  • Snadnost nalezení určitého produktu v neznámě prodejně
  • Čistotu provozoven
  • Kvalitu prodejních argumentů a způsob překonávání námitek