Poradenství a dozor při realizaci projektů EPC

EPC ( Energy Performance Contracting) je v poslední době velice oblíbený způsob realizace investic do energetických úspor. Přestože tento způsob investic přináší zákazníkovi nesporné výhody, nese s sebou i poměrně značná rizika, která jsou ovšem poskytovali těchto služeb zákazníkům často zamlčována. Mezi nejvýznamnější patří:

  • Neexistuje spolehlivý monitorovací systém a jasná metodika měření úspor (jakých úspor bylo dosaženo vlivem investic, a jakých vlivem jiných okolností). Způsob rozdělení dosažených úspor může být tedy pro zákazníka nevýhodný.
  • Dodavatel EPC vybírá a nakupuje dodávané technologie, Jeho motivací je ale výhradně výše dosažených úspor po dobu kontraktu, tedy cena dodávaných zařízení hraje klíčovou úlohu. Pro zákazníka jsou ale důležité i jiné parametry, např. související náklady na obsluhu, náklady na opravy a rekonstrukce po ukončení kontrektu, jiná omezení vzniklá výměnou technologie, atd. Tato hlediska ale nemusí být při výběru dodavatelem EPC zohledněna
  • Dodavatel EPC často dodává energetické úspory jako kombinaci investic do technologií a dalších opatření, mezi něž může patřit změna chování na straně zákazníka. To znamená, že některých úspor může být dosaženo tím, že zákazník bez investic sníží svůj komfort (např. bude vytápět na nižší teplotu). Ovšem podle stanovených pravidel často získává dodavatel EPC finanční podíl i z těchto úspor, i když se na nich finančně nijak nepodílel. U subjektů, které realizují EPC projekty formou veřejné soutěže navíc hrozí riziko, že pokud dodavatel zvítězí podle vypsaných kritérií, a následně navrhne nějaká omezení komfortu zákazníka, která mu nevyhovují, je pro něj obtížné jejich uplatnění zabránit právě proto, že dodavatel uspěl na základě veřejné soutěže, jejíž parametry nelze následně měnit.

Naši specialisté jsou schopni poskytnout klientům odbornou pomoc při přípravě EPC projektů a zajistit odborný dohled nad těmito projekty.