Finanční řízení projektů

Řízení projektu je žonglování se třemi míči. Kvalitou, penězi a časem.

Klíčovým faktorem celkové úspěšnosti projektu je sestavení a dodržení rozpočtu. Díky našim službám v této oblasti se můžete soustředit na věcnou část vašeho projektu. Nabízíme:

  • Sestavení rozpočtu projektu a jeho udržování
  • Vedení účetnictví projektu
  • Průběžné řízení financí projektu a kontrola čerpání nákladů
  • Provádění interních kontrol
  • Tvorba finančních výkazů