Marketing cestovního ruchu a destinací

Našim klientům nabízíme naše znalosti a zkušenosti ze specifické oblasti marketingu, kterou je marketing turistických destinací.

Našim klientům nabízíme naše znalosti a zkušenosti ze specifické oblasti marketingu, kterou je marketing turistických destinací. Tato oblast má svá specifika, protože tento marketing je často realizován společným úsilím různých subjektů, soukromých i veřejných, z nichž některé nejsou ani přímým příjemcem benefitů generovaných turistickým ruchem, a rovněž podoba kompletního turistického produktu není v rukou jednoho subjektu.

Našim klientům jsme schopni dodat:

  • Analýzu trhů a výběr cílových trhů, analýzu potenciálu destinace s ohledem na zdroje
  • Tvorbu marketingových strategií
  • Pasportizace cílových segmentů - definice motivátorů při výběru destinace, popis rozhodovacího procesu, popis typických komunikačních kanálů, Identifikace konkrétních požadavků na produktovou skladbu a další
  • Analýzu konkurenčních destinací
  • Návrh turistických produktů - podrobné popisy typických návštěv včetně dopravy, ubytování, programu, atd.
  • Monitorování výsledků a jejich ekonomických dopadů
  • Online marketing - weby, kampaně, sociální sítě, blogy
  • Pořádání veletrhů, výstav a propagačních akcí
  • Tvorbu partnerských programů a řízení vztahů s partnery