Veřejná správa

Zavedeme moderní metody řízení s ohledem na potřeby a specifika veřejné správy

Je veřejná správa jiná než komerční sektor? Zcela jistě ano. Ale i ona má své cíle, které musí plnit, zaměstnává velké množství lidí, hospodaří s finančními prostředky, řídí investice a poskytuje služby občanům – zákazníkům, i když v řadě případů bezplatně. Proto i ona může těžit z moderních metod managementu, které naše firma upravuje a nasazuje právě s ohledem na specifika veřejné správy

Můžete využít našich služeb například pokud:

  • Potřebujete přilákat více turistů do vašeho regionu nebo zvýšit jejich výtěžnost
  • Připravujete volební program nebo programové prohlášení a zajímá vás předpokládaná reakce voličů
  • Tvoříte rozvojovou strategii regionu
  • Rádi byste dostali veřejné finance více pod kontrolu
  • Chcete odbourat přebujelou byrokracii
  • Chcete zlepšit výkonnost pracovníků nebo prověřit jejich pracovní výkon
  • Rádi byste zlepšili komunikaci s občany nebo jinými cílovými skupinami
  • Potřebujete zvýšit efektivitu informačních systémů
  • Řešíte problémy spojené s hospodařením podřízených organizací

Realizované investice se musí promítnout do pozitivního ohlasu veřejnosti.

Získejte za svoji práci maximum politického kapitálu.