Energetický management

Neutrácejte za energie víc, než je nutné.

Spotřeba primárních energií je v ČR stále vyšší než je celoevropský průměr. Potenciál snížení spotřeby energií je tedy velký, zejména v oblasti energetické náročnosti budov a energeticky úsporných technologií. Jeho výše se pohybuje mezi 25 - 30%. Nabízíme naše zkušenosti z oboru energetiky a tvorby systémů řízení v následujících oblastech:

  • Zavedení energetického managementu
  • Zpracování energetických auditů
  • Tvorba energetických koncepcí
  • Poradenství a dozor při realizaci projektů EPC
  • Implementace systémů pro měření, vzdálený odečet a vyhodnocování spotřeby elektrické energie
  • Centrální nákupy energií
  • Volba zdrojů energií