Cenová politika

Získejte významný a dlouhodobě udržitelný přínos díky správnému managementu cen a marží.

Stanovení správné ceny je klíčovým, ale možná také nejcitlivějším rozhodnutím, které zásadně ovlivňuje ziskovost nebo ztrátovost produktů, nebo dokonce celých firem. To platí zejména v ekonomicky napjatých dobách.
I velmi malé rozdíly v cenách mohou mít za následek velmi významné rozdíly v zisku společnosti. Proto je důležité přistupovat k cenové politice systematicky a na základě důkladných analýz potenciálu trhu.
Díky našim znalostem tvorby cenových strategií a s využitím metod zjišťování postojů zákazníků, např. Van Westendorpova metru citlivosti cen nebo Conjoint analýzy, vám pomůžeme odhalit skryté rezervy vnímání hodnoty vašich produktů nebo služeb a získat okamžitý přínos díky optimalizaci cenové politiky. Zároveň vám pomůžeme odhalit zákonitosti tvorby cen vyplývající jednak ze struktury odvětví a jednak z vnímání ceny v různých zákaznických segmentech vašeho trhu. Kromě toho vám pomůžeme nastavit různé motivační a slevové programy pro vaše zákazníky. V případě vašeho zájmu jsme schopni provádět i monitoring cen konkurence.

Díky našim službám získáte například odpovědi na otázky:

  • Jaké faktory v našem podnikání nejvíce ovlivňují cenu?
  • Jaká je reálná hodnota každého produktu v jednotlivých zákaznických segmentech?
  • Jak reagovat na celkový pokles poptávky a vyhnout se přitom cenovým válkám?
  • Jak reagovat na cenové války?
  • Kde jsou největší příležitosti k cenovým změnám a získání zvýšení obratu nebo zisku?