Finanční strategie firmy

"Nedostatečné finanční plánování je příčinou mnoha prázdných kapes"

Mnoho lidí se domnívá, že finanční strategii potřebují pouze velké společnosti. Dokonce i když jste se svým podnikáním zrovna začali, potřebujete jasný plán, abyste optimálně zhodnotili investice, které jste do svého podnikání vložili (ať už v podobě peněz, nebo třeba práce) a abyste mohli dělat správná rozhodnutí. Finanční strategie vám pomůže stanovit realistické cíle, identifikovat případné pasti a rizika a určit, jak používat a řídit vaše zdroje, abyste dosáhli svých podnikatelských cílů. Finanční strategie zahrnuje všechny finanční aspekty vašeho podnkání, jako jsou výnosy, náklady, investiční rozhodování, kapitálové rozpočtování a management cash-flow.

Pro naše klienty:

  • Provedeme analýzu stávající finanční situace firmy, stávajících a potenciálních zdrojů
  • Vytvoříme dlouhodobý finanční plán firmy a stanovíme předpokládané nároky na externí financování
  • Navrhneme vhodné způsoby financování aktivit firmy s ohledem na kapitálovou přiměřenost, investiční potřeby firmy a další parametry
  • Zpracujeme investiční politiku firmy
  • Navrhneme způsob měření finanční výkonnosti firmy i všech firemních procesů
  • Stanovíme pravidla pro řízení čistého pracovního kapitálu
  • Navrhneme koncepci ekonomického informačního systému