Volba zdrojů energií

Zajistíme pravidelné zhodnocení způsobu pokrytí energetických potřeb budov, výběr a zajištění (technické i organizační) dodávky vhodných energetických zdrojů s ohledem na jejich ekonomickou výhodnost. Volba zdroje bude zohledňovat to, co je v konkrétní lokalitě k dispozici, ale také preference a možnosti zákazníka, .jaké jsou možnosti vytápění a co je pro konkrétní budovy vhodné. Při rozhodování o výběru zdrojů zohledníme i co nejmenší vytváření závislosti na určitém dodavateli.