Lidské zdroje

Dostaneme z vašich zaměstnanců maximum.

V mnohých firmách se zaměstnanci stávají podstatnou, nebo dokonce jedinou a konkurenční výhodou. Na druhou stranu mzdové náklady tvoří podstatnou část firemních nákladů. Pomáháme našim klientům  optimalizovat využití lidského kapitálu v jejich organizaci nebo firmě, Poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce.

 • Zanalyzujeme firemní procesy a navrhneme odpovídající systém pracovních pozic
 • Stanovuje celkový systém výběru pracovníků
 • Definuje požadavky vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace, osobní rozvoj lidí
 • Definuje způsob řízení pracovního výkonu, motivování a odměňování lidí, sociální programy a zaměstnanecké benefity
 • Prostřednictvím personálního auditu posoudíme stávající stav definice pracovních pozic, jejich obsazení a pracovního výkonu

Díky našim službám:

 • Zvýšíte motivaci a loajalitu vašich zaměstnanců
 • Zjistíte vhodnost jednotlivých pracovníků na dané pozice
 • Zlepšíte komunikaci mezi zaměstnanci
 • Získáte informace o výkonnosti jednotlivých pracovníků
 • Navrhnete kvalitnější rozvojové programy pro zaměstnance
 • Vyberete vhodné zaměstnance pro realizaci firemních úkolů