Marketing and sales

“Creativity is intelligence having fun.”
Albert Einstein

Díky pokročilým metodám analýzy trhu a zákaznického chování pomáháme našim klientům zaměřit se na vhodné zákaznické segmenty, vybudovat marketingové a prodejní kapacity, vytvořit efektivní nabídku a uplatnit ji na trhu s využitím různých prodejních kanálů.

Kdy se na nás obrátit?

  • Odcházejí vám zákazníci a nevíte proč nebo hledáte nové cesty k oslovení nových zákazníků a ke komunikaci se stávajícími
  • Potřebujete se zorientovat na novém trhu
  • Chcete přijít s novým produktem a zajímá vás předpokládaná reakce zákazníků
  • Chcete zvýšit hodnotu vaší značky na trhu
  • Hledáte optimální cenu vašich produktů s ohledem na maximalizaci zisku
  • Potřebujete zrealizovat reklamní nebo komunikační kampaň
  • Hledáte nové prodejní kanály a účinný systém řízení prodeje
  • Chcete zefektivnit marketingové procesy ve vaší firmě a vytvořit odpovídající organizační strukturu

O úspěšnosti firem mnohdy více, než vlastní produkty rozhoduje, jak a komu své produkty nebo služby nabízí, jaké prodejní kanály k tomu využívají, a jak fungují jejich vnitřní podpůrné procesy podporující toto úsilí.

Silná značka je významným aktivem, které firma může vlastnit. Je to jedním z nástrojů k získání konkurenční výhody a k zvýšení objemu prodejů a zisku.

Získejte významný a dlouhodobě udržitelný přínos díky správnému managementu cen a marží.

Našim klientům nabízíme naše znalosti a zkušenosti ze specifické oblasti marketingu, kterou je marketing turistických destinací.

Jsme připraveni pomoci našim klientů s posouzením efektivity jejich marketingových aktivit.

S využitím našich znalostí, schopnosti nestranného pohledu zvenčí a metod modelování firemních procesů pomůžeme vaší organizaci optimalizovat marketingové procesy a upravit organizační strukturu.

Bez kvalitní strategie a návazných prováděcích plánů je téměř nereálně vybudovat úspěšný marketing a zcela jistě není možné efektivní vynakládání marketingových výdajů.

V online světě budete vidět.