Řízení financí

Pomůžeme vám se zvýšením tržní hodnonty podniku prostřednictvím kontroly nákladů a efektivního využívání vašich peněz.

Díky našim znalostem a zavádění pokročilých analytických nástrojů pomáháme našim klientům optimalizovat náklady a maximalizovat přidanou hodnotu ve všech oblastech jejich podnikání, měřit a optimalizovat jejich provozní výkonnost, realizovat a financovat jejich strategická rozhodnutí a vhodně nakládat s volnými peněžními prostředky. .

Výstupem našich služeb jsou změny ve struktuře a obsahu informací pro vnitropodnikové řízení, změny metodik a procesů, změny organizační struktury a implementace nových systémů. Uvedené změny se netýkají jen finančních útvarů a většinou zasahují do všech útvarů firmy nebo organizace. Zavedeme tržně orientované systémy vnitřního ekonomického řízení a hospodaření podniku, metody kalkulace režijních nákladů s cílem zreálnění ziskovosti jednotlivých produktů. Nastavíme přehledný systém finančního controllingu a výkaznictví

Našich služeb nejčastěji využívají firmy a organizace, které:

  • Chtějí více dostat pod kontrolu jejich náklady
  • Připravuí investice a potřebují spočítat jejich návratnost
  • Chtějí měřit finanční výkonnost jejich firmy nebo organizace a jejích jednotlivých činností
  • Potřebují zjistit, které produkty a služby jsou výdělečné a které ne
  • Chtějí přesně zkalkulovat náklady na výrobu jednotlivých druhů výrobků
  • Připravují koupi nebo prodej podniku a chtějípomoci s jeho oceněním?
  • Potřebují pomoci s finančním řízením některých projektů
  • Hledají služby v oblasti daňové optimalizace a vedení účetnictví
  • Potřebují vytvořit podnikatelský záměr pro banku, podporu z EU nebo pro jiný účel